Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН WWW.KAMIN.BG

 

Настоящите общи условия регламентират отношенията между "МАСОМИ“ ЕООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на www.kamin.bg.

 

Дефиниции

 • "НИЕ""МАСОМИ", "ТЪРГОВЕЦЪТ", – означава „МАСОМИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Спас Соколов №3, ЕИК 204005388, тел: 0894506485, e-mail: info@kamin.bg, дружество - собственик на магазини Масоми и онлайн магазина на www.kamin.bg
 • "САЙТ" – означава уебсайта на адрес www.kamin.bg, респективно уебсайта на адрес www.kamin.bg
 • "АКАУНТ" – означава акаунт регистриран на www.kamin.bg
 • "ОНЛАЙН МАГАЗИН"– означава виртуалният магазин, находящ се на www.kamin.bg и предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
 • "ПОЛЗВАТЕЛ"– означава лице, ползващо функционалностите на сайта.
 • "КУПУВАЧ"– означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.
 • "ПОТРЕБИТЕЛ"– означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите ("ЗЗП").
 • "ЛИЧНИ ДАННИ"– означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство („ЗЗЛД“).
 • "НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ"– означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги ("ЗПУ").
 • "ОБЩИ УСЛОВИЯ"– означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

 

ВАЖНО! Със създаването на поръчка декларирате, че имате навършени 18 години. Предоставените данни се обработват за целите на изпълнението на конкретната поръчка и се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

 

Общи

От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като МАСОМИ не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.

 

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като МАСОМИ си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от МАСОМИ онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за обработване и доставка. Дължимата цена за обработване и доставка на поръчката, ако такава се дължи, се изчислява на база посочения адрес за доставка, вида и/или теглото и размера на стоките, включени в поръчката, и се посочва непосредствено преди финализирането ѝ.

 

Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове.

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

На телефон 070010045 можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите ( https://kzp.bg/ ). При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС ( https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage )

Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

 

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели, приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка.

 

Приемане на поръчката

1. (1) Поръчката за покупка се приема от Търговеца чрез изпращане на електронно съобщение на e-mail адреса на Клиента, със съдържание: Данни за търговеца, Данни за стоката, Продажна цена, Транспортни разходи за доставката, Избраният от клиента Начин на плащане, Данни за клиента и Адрес за доставка.

(2) Приемането на поръчката се извършва от търговеца след проверка на наличността на поръчаната стока, но не по-късно от 18.00ч. на работния ден, следващ този, в който поръчката е постъпила при търговеца.

(3) С приемането на поръчката се счита, че е сключен договор за доставка между Клиента като Купувач и Търговеца – като Продавач.

2. (1) Търговецът може да не приеме направена поръчка в следните хипотези:

А) При недостатъчна наличност на поръчаната стока;

Б) В случай, че две или повече предходни поръчки, направени от същия Клиент, са завършили без успех, независимо от причината за неуспеха.

(2) Търговецът не дължи каквото и да било обезщетение или друга санкция, в случай че не приеме поръчка от Клиент.

(3) В случай, че Клиентът е заплатил поръчаната стока авансово при поръчката, то в случай, че на приеме поръчката, Търговецът се задължава да върне на Клиента платената от същия сума в срок от 5 работни дни, считано от изтичането на срока по т.1 (2) по-горе.

 

Плащане

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:

 1. Наложен платеж
 2. Плащане с банкова карта
 3. Банков превод

Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод, цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 2 работни дни след издаване на фактурата. В противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.
С приемането на настоящите общи условия, купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „Наложен платеж“, включително, да заплаща на МАСОМИ авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока. При плащане с "Наложен платеж" купувачът получава от куриера платежен документ, където е посочена цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), която купувачът предава на куриера и овластява същия да я предаде от негово име и за негова сметка на МАСОМИ, a плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, който служи и за разписка.

 

Важно!!! При плащане с банков превод/банкова карта може да Ви бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.

Важно!!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок МАСОМИ няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

 

Договор

Договорът за продажба от разстояние между МАСОМИ и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на МАСОМИ.

 

Онлайн покупка на изплащане

Всеки, който желае да закупи от онлайн магазина стока на изплащане следва да кандидатства за отпускане на кредит пред посочените по-долу финансови институции, в случай че цената на онлайн поръчката (без цената за обработване и доставка) е в минимален размер на 150 (сто и петдесет) лева.

Кандидатстването се извършва само онлайн посредством кликване върху бутона "Купи на изплащане".

 

Важно!!! Условията за кредитиране (в т.ч. кандидатстване за кредит, отпускане, лихви, такси и т.н.), се определят едностранно от съответната финансова институция. МАСОМИ не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е финансова институция. МАСОМИне участва в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, в т.ч. в случаите на евентуално предприемане на действия по принудително изпълнение и др.

Купувачът се уведомява по телефона от съответната финансова институция в случай, че е необходима промяна на заявения брой вноски.

Доставката на закупена на изплащане чрез онлайн магазина стока се извършва в срок до 7 дни, считано от датата, на която МАСОМИ е уведомен от съответната финансова институция за подписан договор за кредит, финансиращ в пълен размер съответната поръчка.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (име, ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес), посочени от купувача в договора за кредит. Получаването на стоката се извършва лично от купувача, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност, положи подпис и собственоръчно изпише собственото си и фамилно име в документа, удостоверяващ предаването на стоката.

 

Доставка

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва до адреси на и извън територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на Купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина, за територията на Република България, стоки са следните:

 • 1. За стоки поръчани до 14 часа българско време - 72 часа, считано от деня следващ деня, в който е потвърдена поръчката.
 • 2. За стоки поръчани след 14 часа българско време - 96 часа, считано от деня следващ деня, в който е потвърдена поръчката.

 

ВАЖНО!!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка.

МАСОМИ си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира Купувача, да удължава посочените срокове с до 12 дни. Стоката се доставя стандартно - на ръка срещу подпис, като за по-големи пратки (определени по преценка на лицето извършващо доставката) са валидни следните допълнителни условия: До посочения от клиента адрес за доставка задължително следва да има достъп по асфалтов или павиран път, като доставката се извършва до мястото, най-близко до посочения от Клиента адрес за доставка, което според преценката на шофьора на превозното средство извършващо доставката дава възможност за безпрепятствено и безопасно паркиране, спускане на товарния борд и разтоварване. Стоките се предават и получават на/от товарния борд на превозното средство, с което се извършва доставката, съгласно посоченото в предходното изречение. В услугата не е включена разтоварна дейност. Разтоварването се организира и извършва изцяло от и за сметка на Клиента, като следва да започне непосредствено след получаване на стоката и да бъде извършено за времето, обичайно необходимо за разтоварване на съответния вид стоки. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват, както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката; 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на МАСОМИ / Куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на МАСОМИ / Куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на Купувача, Масоми задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка. Масоми / Куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

 

Отказ на Клиента от договора

1. (1) Клиентът има право в срок от 14 работни дни, считано от получаването на стоката, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от договора, като уведоми търговеца на e-mail info@kamin.bg и да върне получената стока. В уведомлението за отказ Клиентът задължително посочва банкова сметка, по която да му бъде възстановена цената на стоката.

(2) Правото на отказ е изключено, ако стоката е с нарушена опаковка или нарушени етикети.

(3) Връщането на стоката се извършва за сметка на Клиента.

2. В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ и върне получената стока, Търговецът е длъжен в срок от 10 работни дни, считано от деня, в който получи върнатата стока, да възстанови на Клиента платената от последния цена на стоката, без стойността на разноските по доставката. Връщането на цената на стоката се извършва по посочената от клиента в уведомлението банкова сметка.

Ако клиентът се е възползвал от БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА на продукта и в рамките на 14 работни дни прекрати договора, то от сумата за възстановяване се удържа стойността на първоначалната доставка.

 

Популярни електрически камини

Aбонирай се за бюлетина на Art Flame

{{ _.node.title }}
Discount - {{ discount }}
{{ _.node.tag.name }}
{{ desc.value }}

{{ _.node.priceOld }}

{{ _.node.price | number : 2 }} {{ _.node.currency }}

Характеристики

: {{ desc.value }}

Допълнителни опции

Данни за контакт

Благодарим Ви за поръчката!

An error has occured

Наш представител ще се свърже с вас скоро

Please contact us via chat/email or call us

Използваме политика за поверителност и бисквитки, за да ви осигурим възможно най-доброто преживяване в нашия уебсайт – вижте тук. Чрез използването на нашия уебсайт вие се съгласявате със запаметяването на бисквитки и политиката ни за поверителност във вашето устройство.

I agree